Windykacja należności i postępowanie egzekucyjne

Strona główna > Zakres usług > Windykacja należności i postępowanie egzekucyjne

W zakresie WINDYKACJI NALEŻNOŚCI I POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Kancelaria adwokat Żanety Kiełbaski zajmuje się m.in.:

  • indykacją należności z tytułu niezapłaconego wynagrodzenia, kar umownych, zaległości czynszowych oraz innych
  • reprezentowaniem Klienta w trakcie postępowania egzekucyjnego
  • doradztwem oraz sporządzaniem opinii w zakresie windykacji należności i postępowania egzekucyjnego
  • udziałem w negocjacjach i mediacjach w zakresie windykacji należności
  • sporządzaniem ugód sądowych i pozasądowych w zakresie windykacji należności