Prawo umów

Strona główna > Zakres usług > Prawo umów

W zakresie PRAWA UMÓW Kancelaria adwokat Żanety Kiełbaski zajmuje się m.in.:

  • sporządzaniem oraz opiniowaniem projektów umów z przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi zarówno w języku polskim jak i angielskim
  • negocjacjami kontraktów handlowych
  • doradztwem oraz sporządzaniem opinii prawnych w zakresie najlepszego zabezpieczenia wykonania umów
  • reprezentowaniem Klienta w sprawach o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów