Prawo pracy

Strona główna > Zakres usług > Prawo pracy

W zakresie PRAWA PRACY Kancelaria adwokat Żanety Kiełbaski zajmuje się m.in.:

  • reprezentacją w sporach przed wszystkimi sądami na terenie kraju, w tym przed Sądem Najwyższym
  • dochodzeniem roszczeń z tytułu zaległego wynagrodzenia za pracę, jak i ochroną przed takimi roszczeniami
  • dochodzeniem roszczeń związanych z niezgodnym z prawem oraz nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę, jak i ochroną przed takimi roszczeniami
  • sprawami mobbingu oraz nierównego traktowania pracowników, jak i ochroną przed takimi roszczeniami
  • doradzamy pracodawcom w zakresie prawidłowości rozwiązania umów o pracę, w zakresie tworzenia regulaminów pracy, umów o prace itp.
  • bierzemy udział w negocjacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, z ramienia pracownika jak i pracodawcy
  • zajmujemy się sporządzaniem ugód sądowych i pozasądowych,