Prawo administracyjne

Strona główna > Zakres usług > Prawo administracyjne

W zakresie PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Kancelaria adwokat Żanety Kiełbaski zajmuje się m.in.:

  • reprezentacją Klienta na każdy etapie postępowania – przed organami administracji, przed organami odwoławczymi (Samorządowe Kolegia Odwoławcze oraz in.), przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, a także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak i w trakcie postępowania egzekucyjnego,
  • sporządzaniem odwołań od decyzji administracyjnych
  • sporządzaniem zażaleń od postanowień administracyjnych
  • sporządzaniem skarg oraz wszelkiego rodzaju pism w związku z działalnością organów administracji publicznej
  • sporządzaniem opinii prawnych
  • uzyskiwaniem zezwoleń, licencji oraz koncesji