Nieruchomości

Strona główna > Zakres usług > Nieruchomości

W zakresie PRAWA NIERUCHOMOŚCI Kancelaria adwokat Żanety Kiełbaski zajmuje się m.in.:

  • reprezentowaniem Klientów w postępowaniach podziałowych, w sprawach naruszenia posiadania, sprawach eksmisyjnych, nabycia własności nieruchomości, zasiedzenia, w sprawach ustanowienia służebności,
  • reprezentowaniem Klienta w sprawach zakładania jak i dokonywania zmian w księgach wieczystych
  • sporządzaniem opinii jak i udziałem w negocjacjach dotyczących warunków nabycia nieruchomości
  • sporządzaniem oraz negocjowaniem umów związanych z nabyciem oraz korzystaniem z nieruchomości (umowy sprzedaży, darowizny, najmu, dzierżawy, zarządzania itp.)